Toimintasuunnitelma 2023

LAHDEN RATSASTAJAT RY:n

Toimintasuunnitelma 2023

 

1.      YLEISTÄ

 

Lahden Ratsastajat ry:n tarkoituksena on edistää ratsastusharrastusta, parantaa jäsentensä tietoisuutta ratsastuksesta sekä hevosurheilusta sekä lisätä ratsastusurheilun harrastajien määrää. Tähän seura pyrkii pitämällä järjestämällä kilpailuja ja kursseja sekä järjestämällä koulutus ja opetustilaisuuksia. Seura tekee läheistä yhteistyötä Takkulan ratsastuskoulun kanssa, joka toimii itsenäisesti yrittäjävetoisesti maksaen kuukausivuokraa Lahden Ratsastajille pihojen, rakennusten sekä estekaluston käyttämisestä.

 

Lahden Ratsastajat ry kuuluu jäsenenä Suomen Ratsastajainliitto ry:n ja Hämeen Ratsastusjaostoon. Sekä myös Päijät-Hämeen Liikunta ja -Urheiluun. Urheiluseurana Lahden Ratsastajat ry kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin:

•   Seura haluaa tarjota mahdollisimman monelle tilaisuuden kuntoliikuntaan ratsastusurheilun sekä muun liikkumisen muodossa

•   Seura pyrkii opastamaan ja ohjeistamaan hyviin hevosmiestaitoihin koulutuksen ja mm. lasten ja nuorten hevostaitokerhon muodossa

•   Seura pyrkii kehittämään ja tukemaan kilparatsastajan urapolkua seura, alue ja kansalliselle tasolle

·       Seura pyrkii tekemään ratsastusurheilua tunnetuksi

 

2.      TAKKULAN ALUEEN KEHITTÄMINEN

 

Maneesien pohjia huolletaan lisäämällä hiekkaa ja kuitua saadun hoito- ja kunnossapito-ohjeen mukaan. Seuralle kuuluvia rakennuksia kunnostetaan ja ylläpidetään mahdollisuuksien mukaan. Piha-aluetta kunnostetaan mahdollisuuksien mukaan. Kilpailukalustoa huolletaan, maalataan ja kunnostetaan vuosittain tarpeen mukaan. Vuoden 2023 aikana kootaan asiantuntijaryhmä alueen kehittämiseen, asiantuntijaryhmä laatii vision ja strategian Takkulan hevos- ja ratsastusalue 2030.

 

 

3.      RATSASTUSKOULUTOIMINTA

 

Seura ei enää ylläpidä ratsastuskoulun toimintaa, vaan siitä vastaa Neea Kettunen ja hänen yrityksensä Takkulan Ratsastuskeskus Oy. Teemme yhteistyötä kilpailujen osalta niin, että kun LR järjestää kilpailut, niin Neean hevosista ja poneista sekä ratsastuskoulun oppilaista mahdollisimman moni pääsisi myös osallistumaan kisoihin.

 

4.      KILPAILUTOIMINTA

 

 

Huhtikuussa järjestetään kaksi Takkulan Talli -Cupin osakilpailua (estekilpailut  ja koulukilpailut ). Nämä kilpailut käydään seuratasolla

 

Takkula Tuoppi ratsastetaan esteillä sekä myös kouluratsastuskilpailuna seura-ja  aluetasolla.

 

Menestyviä kilparatsukoita pyritään tukemaan taloudellisen tilanteen mukaan kilpailumenestyksen perusteella. Kilpailukuluja korvataan takautuvasti anomuksia vastaan. Anomukset tulee toimittaa Terhi Makkoselle tammikuun 2022 loppuun mennessä.

 

 

5.      VALMENNUSTOIMINTA

 

Valmennustoiminnan tarkoituksena on kehittää ratsastajia seuratasolta- alue- ja kansalliselle tasolle.  

Valmennusta järjestetään esteratsastuksessa, kouluratsastuksessa ja kenttäratsastuksessa.

Ratsastusvalmennuksen lisäksi järjestetään mahdollisuuksien mukaan luento- ja kuntoliikuntatilaisuuksia.

 

6.      KOULUTUS

 

Keväällä ennen kilpailukauden alkua järjestetään tarpeen mukaan kilpailu- ja toimihenkilökoulutusta. Seuran toiminnassa aktiivisesti mukana olevilla on mahdollisuus osallistua myös SRL:n, Hämeen Ratsastusjaoston ja Päijät-Hämeen liikunta ja urheilujaoston järjestämiin koulutuksiin

(mm. tuomari, ratamestari, kerho-ohjaaja, kilpailujen järjestäminen, EA jne.).

 

7.      TIEDOTUS

Seura tiedottaa tapahtumistaan omilla nettisivuillaan, Facebookissa sekä tallin ilmoitustaululla. Myös alueen tiedotusvälineisiin pidetään aktiivisesti yhteyttä lajin ja ratsastuksen tunnetuksi tekemiseksi.

 

8.      KANTTIININ TOIMINTA

 

Kanttiinitoiminnan tarkoituksena on hankkia varoja seuran toiminnalle. 

Kanttiini toimii seuran järjestämissä kilpailuissa ja muissa tilaisuuksissa.

 

9.      JUNIORITOIMINTA

Junioritoiminta on keskittynyt ratsastuskoulun alaisuuteen. Lapsille ja junioreille järjestetään koulutettujen kerho-ohjaajien toimesta hevoskerhoja. Juniorit voivat myös esittää toiveitaan johtokunnalle junioritoiminnan kehittämiseksi. Seuran johtokuntaan juniorijäseninä voi kuulua kaksi seuran junioria, heillä on läsnäolo mutta ei äänestysoikeusta.

Heppakerhoa järjestetään yhteistyössä Takkulan Ratsastuskeskus Oy:n kanssa.

Tarkoituksena on myös järjestää erilaisia leikkimielisiä kisoja ja tapahtumia mm. kepparikisoja.

 

10.  MUU TOIMINTA

 

Pyritään järjestämään tapahtumia kuten Takkulan Polle sekä tallin pikkujoulu ja mahdollisesti puurojuhla yhdessä Takkulan Ratsastuskeskus Oy:n kanssa.


Vuonna 2021 tehtiin seuravaatetilaus ja tämä voidaan uusia keväällä, mikäli seuravatteista kiinnostuneita on riittävästi.

 

Uuden hallituksen energian avulla saamme myös luotua uusia yhteistyökontakteja, joiden toivotaan tuovan lisää sponsoriavustusta, jolla mahdollistettua paremmin kunnostustöitä mm. talli- ja piha-alueita.