Takkulan järjestyssäännöt

Tervetuloa Takkulaan !

TAKKULAN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

22.11.2018

1. Takkulan tallialueella liikkuminen tapahtuu omalla vastuulla joten jokaisen on syytä
noudattaa tarvittavaa varovaisutta.

2. Talli on hevosen koti ja siksi tallissa tulee käyttäytyä rauhallisesti turhaa metelöintiä välttäen.
Hevosten ruokailuaikoina on niille annettava ruokailurauha.

3. Hevosia ei saa ruokkia tai niille antaa makupaloja ilman henkilökunnan tai omistajan lupaa.

4. Hevosten karsinoihin tai ulkotarhoihin meno ilman lupaa on kielletty.

5. Tupakointi talli ja ratsastusalueilla on sallittua vain täysi-ikäisille ja sille varatussa paikassa

6. Talli ja ratsastusalueilla oleskelu päihteiden vaikutuksen alaisena on kielletty.

7. Omien lemmikkien tuonti tallialueelle on sallittua. Huolehdithan siitä, etteivät ne häiritse toimintaa.

8. Takkulassa ratsastetaan aina ratsastuskypärä päässä asianmukaisesti kiinnitettynä.

9. Ajoneuvot ja muut kulkuneuvot, kuten polkupyörät, pysäköidään niille varatuille paikoille
siten, ettei niistä aiheudu varaa tai haittaa.

10. Lapset ovat huoltajiensa vastuulla tallialueella. Turvallisuussyistä pieniä lapsia ei saa
jättää ilman valvontaa ja heitä tulee opastaa tallilla käyttäytymisestä.

11. Hevosen jätökset on korjattava ratsastusalueilta ratsastuksen jälkeen niille varattuihin
paikkoihin. Jokaisen tulee muutoinkin siivota omat jälkensä sisä-tai ulkotiloissa ja
palauttaa välineet tai kalusto paikoilleen käytön jälkeen.

12. Opetustunnin aikana ratsastajille ohjeita antaa ainoastaan kyseisen tunnin opettaja.

13. Henkilökunnan antamia ohjeita on noudatettava.

14. Viimeisenä poistuva huolehtii siitä, että ovet ovat suljettuina ja tarpeettomat
valot sammutettuina. 

15. Epäkohdista on ilmoitettava henkilökunnalle,jonka velvollisuutena on
saattaa asia viipymättä oikean tahon tietoon.

Järjestyssääntöjen tavoitteena on kaikkien tallilla olevien ihmisten ja hevosten
yhteisen turvallisuuden ylläpitäminen ja ikävien tilanteiden ennaltaehkäisy.

Takkulassa toivotaan harrastettavan hevosia suvaitsevaisessa, avuliaassa ja
ystävällisessä ilmapiirissä.