Toimintasuunnitelma 2022

LAHDEN RATSASTAJAT RY:n

Toimintasuunnitelma 2022

Lahden Ratsastajat ry:n tarkoituksena on edistää ratsastusharrastusta, parantaa jäsentensä tietoisuutta ratsastuksesta sekä hevosurheilusta sekä lisätä ratsastusurheilun harrastajien määrää. Tähän seura pyrkii pitämällä järjestämällä kilpailuja ja kursseja sekä järjestämällä koulutus ja opetustilaisuuksia. Seura tekee läheistä yhteistyötä Takkulan ratsastuskoulun kanssa, joka toimii itsenäisesti yrittäjävetoisesti maksaen kuukausivuokraa Lahden Ratsastajille pihojen, rakennusten sekä estekaluston käyttämisestä.

Lahden Ratsastajat ry kuuluu jäsenenä Suomen Ratsastajainliitto ry:n ja Hämeen Ratsastusjaostoon. Sekä myös Päijät-Hämeen Liikunta ja -Urheiluun. Urheiluseurana Lahden Ratsastajat ry kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin:

•   Seura haluaa tarjota mahdollisimman monelle tilaisuuden kuntoliikuntaan ratsastusurheilun sekä muun liikkumisen muodossa

•   Seura pyrkii kehittämään ja tukemaan kilparatsastajan urapolkua seura, alue ja kansalliselle tasolle

Seura pyrkii tekemään ratsastusurheilua tunnetuksi


TAKKULAN ALUEEN KEHITTÄMINEN

Ison maneesin pohjaa huolletaan lisäämällä hiekkaa ja kuitua saadun hoito- ja kunnossapito-ohjeen mukaan. Seuralle kuuluvia rakennuksia kunnostetaan ja ylläpidetään mahdollisuuksien mukaan. Piha-aluetta kunnostetaan mahdollisuuksien mukaan. Kilpailukalustoa huolletaan, maalataan ja kunnostetaan vuosittain tarpeen mukaan.

Seura ei enää ylläpidä ratsastuskoulun toimintaa, vaan siitä vastaa Neea Kettunen ja hänen yrityksensä Takkulan Ratsastuskeskus Oy. Teemme yhteistyötä kilpailujen osalta niin, että kun LR järjestää kilpailut, niin Neean hevosista ja poneista sekä ratsastuskoulun oppilaista mahdollisimman moni pääsisi myös osallistumaan kisoihin.

KILPAILUT

Huhtikuussa järjestetään kaksi Takkulan Talli -Cupin osakilpailua (estekilpailut ma 18.4 ja koulukilpailut 24.4) sekä mahdollisesti samaan kilpailusarjaan liittyen 1-3 muutakin osakilpailua vuoden aikana. Yhteensä tarkoituksena on siis järjestää 2-4 osakilpailua 1-2 esteratsastuksessa ja 1-2 kouluratsastuksessa. Nämä kilpailut käydään seuratasolla

Takkula Tuoppi kilpailu otettiin jälleen kilpailuohjelmaan 2016 ja se pyritään järjestämään myös v 2022. Kilpailut pidetään 2–3 päiväisinä seura- ja aluetasolla.

Takkula Tuoppi ratsastetaan esteillä sekä myös kouluratsastuskilpailuna seura-, alue-, ja kansallisella tasolla. Kouluosion Kilpailun nimi on Takkula Dressage Weekend. Takkulan Tuoppi -kilpailut on haettu Kipassa järjestettäviksi estekilpailun osalta toukokuun loppuun ja koulukilpailun osalta 23.–24. heinäkuuta.

Aluetason kenttäkilpailut pidetään toukokuun 15. päivä, joissa voi olla mukana Hämeen alueen mestaruudet myöskin. Edellisenä päivänä on seuran organisoima kenttävalmennus.

Menestyviä kilparatsukoita pyritään tukemaan taloudellisen tilanteen mukaan kilpailumenestyksen perusteella. Kilpailukuluja korvataan takautuvasti anomuksia vastaan. Anomukset tulee toimittaa Terhi Makkoselle tammikuun 2022 loppuun mennessä.

Valmennustoiminnan tarkoituksena on kehittää ratsastajia seuratasolta- alue- ja kansalliselle tasolle.  

Valmennusta järjestetään esteratsastuksessa, kouluratsastuksessa ja kenttäratsastuksessa.

Ratsastusvalmennuksen lisäksi järjestetään mahdollisuuksien mukaan luento- ja kuntoliikuntatilaisuuksia.

Keväällä ennen kilpailukauden alkua järjestetään tarpeen mukaan kilpailu- ja toimihenkilökoulutusta. Seuran toiminnassa aktiivisesti mukana olevilla on mahdollisuus osallistua myös SRL:n, Hämeen Ratsastusjaoston ja Päijät-Hämeen liikunta ja urheilujaoston järjestämiin koulutuksiin
(mm. tuomari, ratamestari, kerho-ohjaaja, kilpailujen järjestäminen, EA jne.

Seura tiedottaa tapahtumistaan omilla nettisivuillaan, Facebookissa sekä tallin ilmoitustaululla. Myös alueen tiedotusvälineisiin pidetään aktiivisesti yhteyttä lajin ja ratsastuksen tunnetuksi tekemiseksi.

KANTTIININ TOIMINTA

Kanttiinitoiminnan tarkoituksena on hankkia varoja seuran toiminnalle.

Kanttiini toimii seuran järjestämissä kilpailuissa ja muissa tilaisuuksissa

Junioritoiminta on keskittynyt ratsastuskoulun alaisuuteen. Lapsille ja junioreille järjestetään koulutettujen kerho-ohjaajien toimesta hevoskerhoja. Juniorit voivat myös esittää toiveitaan johtokunnalle junioritoiminnan kehittämiseksi.

Ns. nuorisojaostoa ei ole, mutta nuorille suunnattu Heppakerho kokoontuu aina lauantaisin. Se järjestetään yhteistyössä Takkulan Ratsastuskeskus Oy:n kanssa.

Tarkoituksena on myös järjestää erilaisia leikkimielisiä kisoja ja tapahtumia mm. Kepparikisoja.

MUU TOIMINTA

Pyritään järjestämään tapahtumia kuten Takkulan Polle sekä tallin pikkujoulu ja mahdollisesti puurojuhla yhdessä Takkulan Ratsastuskeskus Oy:n kanssa. Vuoden aikana hevostarvikekirppari on myös suunnitelmissa sekä koko ylätalon siirtyessä seuralle, avaa se uusia mahdollisuuksia.

Vuonna 2021 tehtiin seuravaatetilaus ja tämä voidaan uusia keväällä, mikäli seuravatteista kiinnostuneita on riittävästi.

Uuden hallituksen energian avulla saamme myös luotua uusia yhteistyökontakteja, joiden toivotaan tuovan lisää sponsoriavustusta, jolla mahdollistettua paremmin kunnostustöitä mm. talli- ja piha-alueita. Avustusten hakeminen muuttaa myös hieman muotoaan, koska ratsastuskoulun toimintaa ei Lahden Ratsastajilla enää ole. Silti pyrimme aktiivisesti toimimaan, näkymään ja hakemaan avustuksia.