ORIVET Maastotaitokilpailu 2.6.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAHDEN RATSASTAJAT RY 80 V

 

 

KILPAILUKUTSU                                                                                                  


EUROPCAR maastotaitoratsastuskilpailuun TAKKULAAN su 2.6 2019 klo 13.00

Luokka I      Maastotaitokilpailu, helppo, taso 1.

         esinepalkinnot

Maastotaitoratsastus säännöt § 022 – 028

16 maastotaitotehtävää, reitin pituus n 1.2 km, estekorkeus 40 – 50 cm. Osallistua voi yksin, pareittain tai kolmen koplana.
Ratsukot arvostellaan erikseen. Avoin kaikille.
Ratsastaja voi osallistua vain yhdellä hevosella/ponilla.
Luokassa ei ole ihanneaikaa.

 

1. Ilmoittautumiset

27.5.2019 Anu Iivanainen p. 0400- 491 679 tai anu.iivanainen@lahdenratsastajat.fi   

2. Kilpailukanslia on avoinna tuntia ennen kilpailun alkua à 30 min kilpailun päätyttyä.
Kanslian puhelinnumero on 0400-491679.

Kilpailumaksu on 20€.  Maksu maksetaan kilpailukansliaan ennen lähtöä.
Kansliasta kilpailija saa kilpailijanumeron.  Numeroliivi palautetaan kansliaan.

3. Säännöt

Maastotaitokilpailun säännöt on julkaistu SRL:n nettisivulla.
Kilpailuissa noudatetaan SRL:n kilpailusääntöjä soveltuvin osin.

Lähtölista on nähtävissä kilpailua edeltävänä päivänä sekä Tallin Facebook sivulla
Ohjattuja harjoituksia järjestetään kilpailuviikolla.

4. Kilpailupaikka on Takkulan hiekkapohjainen kilpakenttä ja sitä ympäröivät laitumet ja reitit.

 

5. Hevosten majoitus Hevosia voidaan majoittaa Takkulan kesätalliin
Varaukset: anu.iivanainen@lahdenratsastajat.fi Karsinamaksu on 20 €.  
Karsinat tulee puhdistaa ennen kilpailupaikalta lähtöä, puhdistamattomista
karsinoista perimme € 10,00 siivousmaksun.

6. Tuomariston puheenjohtaja Kaija Borup, puh, 0400–714699, sähköposti kaija.@borup.fi

7. Järjestäjä pidättää oikeuden muutoksiin.

Tervetuloa TAKKULAAN!

LAHDEN RATSASTAJAT RY                     EUROPCAR

 

 

MAASTORATSASTUS
JOHON SISÄLTYY ESTEITÄ/TEHTÄVIÄ C

 

022                Määritelmä

Tavoitteena on esittää hevosen koulutustaso ja ominaisuudet ja arvioida sen luottamusta ratsastajaan sekä sen rohkeutta, tottelevaisuutta, tasapainoa ja varmajalkaisuutta. Lisäksi arvioidaan ratsastajan apujenkäyttöä, istuntaa ja taitoa liikkua ratsain maastossa.

Ratsukko arvioidaan kokonaisuutena.

023           Maastoratsastuksen reitti ja esteet/tehtävät

Kilpailu suoritetaan merkityllä noin 2- 5 km pituisella reitillä. Osuudelle annetaan ihanneaika (n 12 km/h). Reittiin sisältyy enintään 16 tehtävää ja tai estettä, jotka osuudella pitää suorittaa/ylittää.

Esteet numeroidaan ja merkitään punaisin ja valkoisin viirein. Osalle esteistä voi tuomaristo määrittää ja merkitä rangaistusalueen.

Vähintään kuusi osuuden esteistä tulee sijoittaa tasaisin välimatkoin reitin varrelle. Kilpailijoille selostetaan reitin kulku ja esteiden/tehtävien suorittaminen ennen osuuden alkua.

024           Askellaji

Kilpailija voi liikkua reitillä haluamassaan askellajissa esteiden välillä. Tuomaristo voi määrätä reitin osille pakollisen askellajin.

025           Reittiin tutustuminen

Kilpailijat voivat tutustua reittiin jalan tuomariston/järjestäjän ohjeiden mukaisesti. Ensimmäinen kilpailija voi lähteä reitille aikaisintaan 30 min sen jälkeen kuin rataan tutustuminen on päättynyt.

026           Reitin merkitseminen

Reitti merkitään maastoon sopivalla tavalla, esim. punaisin ja valkoisin nauhoin. Kääntöpisteissä reitti merkitään suuntanuolin.

027           Pistelasku

027.1 Jokaisesta reitillä olevasta esteestä tai tehtävästä voi saada 10 pistettä.

( 16 estettä/tehtävää = enimmäispistemäärä on 160 pistettä).

027.2 Ihanneajan ylittäminen/alittaminen

Ihanneaikarajojen ylittämistä/alittamisesta kilpailija saa 5 virhepistettä ensimmäiseltä täydeltä minuutilta, 10 virhepistettä toiselta ja 15 kolmannelta täydeltä minuutilta eli 30 virhepistettä on korkein virhepistemäärä. Tuomaristo päättää ajanotosta ja valvoo sitä. Ihanneaikarajat voidaan määrittää koeratsastajien avulla ennen kilpailun alkua.

027.3 Jos ratsukko kieltää kolmasti esteellä se saa tältä esteeltä 0 tulospistettä, mutta se saa jatkaa kilpailua.

Jos ratsukko ratsastaa reitillä väärin eikä korjaa virhettään sen suoritus tältä osuudelta hylätään.

028           Lähtö ja maali

Lähtö- ja maalilinja merkitään samalla tavalla kuin reitin esteet.

 

            OHJEITA

 

029.1 Reitti                    

Reitti tulee merkitä hyvissä ajoin ja ratsastajille tulee ilmoittaa:

 • lähtö- ja maalilinjat
 • reitin pituus
 • ihanneaikarajat
 • esteiden/tehtävien lukumäärä
 • miten esteet ylitetään ja tehtävät suoritetaan (ratsain tai taluttaen)
 • askellajit
 • rangaistusalueet

029.2 Esteet

Esteet numeroidaan (1 - 16) ja merkitään viirein, valkoinen vasemmalla puolella ja punainen oikealla. Ratsukon tulee ylistää este merkkiviirien välistä.

029.3 Rangaistusalueet

Osalle esteitä voidaan määrittää rangaistusalue 3- 5 metrin päähän ennen ja jälkeen esteen.

Rangaistusalueella tapahtunut kielto tai satulasta putoaminen aiheuttaa virhepisteitä.

Kilpailija voi tulla rangaistusalueelle ja poistua sieltä mistä suunnasta tahansa.  Rangaistusalueet merkitään tuomariston päättämällä tavalla, (hiekalla, muovinauhoin tai viirein) kuitenkin niin ettei merkintätapa ole sama kuin esteillä.

029.4 Askellaji

Virheellinen askellaji tai liike tuomitaan jos hevonen rikkoo annetun askeltajin tai jos liike pysähtyy kesken suorituksen.  

Virheestä rangaistaan ainoastaan esteellä eli kun hevosen etujalat ovat ylittäneet esteen merkkiviirien kohdalla siihen saakka kunnes sen takajalat ovat ylittäneet esteen merkkiviirien välisen linjan esteeltä poistuttaessa.

Jos ratsukko liikkuu estettä ylittäessään eri askellajeissa, annetaan tyyliarvosana hitaimman askellajin mukaan. Tehokkuusarvosana määräytyy tehdyn virheen perusteella

030           Arvosteluperusteet

030.1 Esteiden ylitys/tehtävien suorittaminen arvostellaan asteikolla 0 – 10 tyylin ja tehokkuuden perusteella. Arvosanat tyylistä ja tehokkuudesta merkitään suorituspöytäkirjaan.

030.2 Tehokkuus E

Tehokkuus arvioidaan vain sen perusteella onko kilpailija ylittänyt esteen/suorittanut tehtävän virheittä

 • suoritettu / ei suoritettu
 • ylitetty/ei ylitetty
 • koskettanut / ei koskettanut
 • liikkui/ei liikkunut
 • tottelemattomuus/ ei tottelemattomuutta

pisteet

7 = 0 tottelemattomuutta – ei kosketusta – ei virhettä askellajissa

4 = 1 tottelemattomuus – yksi kosketus - yksi virhe askellajeissa

1 = 2 tottelemattomuutta – kaksi kosketusta – kaksi virhettä askellajeissa              

0 = 3 tottelemattomuutta – kolme kosketusta kolme virhettä askellajeissa

Arvosana merkitään kohtaan E pöytäkirjassa

 

030.3 Tyyli S

Tyyliarvosana lisää tai vähentää tehokkuuspisteitä. Tyyliarvosana annetaan esteen ylittämisestä/tehtävän suorittamisesta seuraavasti:

-                     erittäin hyvä   +3

                      hyvä               +2

-                     kohtalaisen hyvä  +1

-                     keskinkertainen     0

-                     heikko                 -1

-                     erittäin huono      -2

Arvosana merkitään kohtaan S pöytäkirjassa.

 

030.4 Virhepisteet P

Ratsukko saa kolme virhepistettä (-3) jos esteen ylitys tai tehtävän suorittaminen tapahtuu väkivaltaisesti tai vaaralliseksi katsottavalla tavalla.

Arvosana merkitään kohtaan P pöytäkirjassa.

 

031           Tulospisteet

Tulospisteet lasketaan seuraavasti: E + S – P. Tulos ei voi olla pienempi kuin 0. Mikäli tulos tehokkuudesta (E) on nolla, on kokonaistulos tältä esteeltä nolla.

Ratsastajan putoaminen tai hevosen kaatuminen rangaistusalueella tai esteellä antaa 0 tehopistettä ko. esteellä.